Sex norske jenter porno jenter

sex norske jenter porno jenter

Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet. Vi anbefaler at du skriver kort. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.

Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet. View the discussion thread. Top menu Annonser på forskning. Nettavis om norsk og internasjonal forskning. Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Sørøst-Norge - Les mer.

Gutter ser porno sammen. Gutter møter pornografien sammen, gjerne tidlig. Jenter møter den individuelt, gjerne mer tilfeldig. De er også mer kritiske. Porno sammen - Gutter ser ut til å møte pornografien i en eller annen form for fellesskap, fortsetter Aagre.

Egne erfaringer - En annen forskjell er at guttene mye mer tydelig relaterer egne erfaringer til pornografien, selv om det ikke alltid er enkelt å skille fantasier fra egne erfaringer i denne sammenhengen, sier Aagre. Mye vi ikke vet Forskningsmaterialet denne forskningen bygger på, er tekster om egne oppfatninger av og assosiasjoner til pornografi, laget av åringer på en ungdomsskole har, samt dybdeintervjuer med og åringer på en videregående skole.

Feltet er spennende, og de to forskerne mener det ligger spørsmål her som fortjener oppmerksomhet i nye undersøkelser, for eksempel som de følgende: Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg.

Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler Regler for leserkommentarer på forskning. Våre samarbeidspartnere Akershus universitetssykehus HF. De nasjonale forskningsetiske komiteene. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. GenØk — Senter for biosikkerhet. Det er på tide å våkne. De som blir sugd og de som suger er morgendagens stortingsrepresentanter , de som vil lage Norges lover for neset generasjon.

Noen av "skogstrollene" og "slavinnene" er allerede på tinget. Noen er embedsmenn, jurister og politimenn - eller journalister som har omtalt fri sex som normalt i mange år. De kommer ikke inn mange steder, men rusmidler er lettere å få tak i en pizza. Får å få stoff er prostitusjon en naturlig vei etterhvert lavmål. Inngangsporten er en snort koka. Så fort man er hektet er saken biff. Mye vil ha mer. De har ikke penger, men betaler med sex.

Unge gutter oppfører seg fort som halliker. Helsevesenet er ikke overrasket. Dette har skjedd gradvis og raskt. Mange advarsler er gitt fra bl. Trender fanges fort opp. Holdninger til kvinner, pornofisering, sosial pornografi, økende vold, rusproblematikk og voldtekter. Det er så trist når man ikke når frem med sine bekymringer og kunnskaper. Ungdommene ødelegger livene sine; fremtiden, jobben, studier, familien og helsen til slutt.

Tilliten til andre mennesker svekkes, nærheten forsvinner og ensomheten kommer snikende. Løp til fastlegen så fort som svint. Det står om livet for de det gjelder. Bruk tid, følelser skal bearbeides, skader skal behandles og posttrauatisk stresssyndrom kan være rett rundt hjørnet.

Vi har mange barn og unge i Norge, men ingen å miste. Det vi leser om i media om disse sakene er åpenbart ønsket og villet av en rekke samfunnsborgere. Fenomenet har en forhistorie i forvaltning av sexualetikk. Fenomenet er en følge av en sexualetikk de er opplært i. Ingen kan klandre disse ungdommene for hva de gjøre. Promiskuiteten har sine sterke forbilder i homotoget med fremtredende borgere i spissen, eksempelvis Rosemarie Køhn som deltager.

Men hva skal de samfunnsborgere som ser på dette som sosiale perversiteter og dysfunksjonalitet gjøre? Statsmakten gjennom rektor og skolestyre ser ut til å være likegyldig til selve fenomenet. De hverken vil eller kan gripe inn i dette. Samtidig tvinges mennesker som tar sitt samfunnsetiske ansvar på alvor til å være sammen med de som utøver disse perversone. Dette er ikke liten belastning med tanke på hva student-tid og studentenes sosiale behov.

Man tvinges til et utenforskap. Det er ikke alltid like lett å ivareta egen integritet når domineren personer med lavt kulturelt nivå tar styringen. Man risikerer mer enn å gå alene for ikke mange våger i an alder av år å ta opp kampen som fersking på slike steder.

Men den livssynsnøytrale stat er tvunget til å abdisere for å ivareta ansvarlige menneskers behov. Desverre hverken tør og sannsynligvis heller ikke vil Aalborg gå inn en reell kamp på vegne av de som opplever ubehaget ved å måtte gå i slike studenmiljøer. Hun uttrykker noe foreldregenerasjon og kjønnsroller. Dette har ikke noe med kjønnsroller å gjøre. Dette har noe men pervert syn påsexualitet og følgelig menneskelivet å gjøre.

Det er synd hun ikke adresserer den berettigede anklagen bedre på de samfunnsansvarlige for en slik utvikling. De er ikke vanskelig å finne og de er få blandt de om anklages for å være opptatt av sex, dvs. Men jeg har ingen forventninger om av Vårt Land våger å gå en slik samfunnsutvikling etter i sømmene og stille de ideologisk ansvarlige til veggs. Hvorfor skal man ordlegge seg pent og pyntelig mot en jorunalist som Aalborg? Fordi det er ikke min eller andres sak å gripe fatt i slike samfunnsperversiteter.

Det er Aalborgs og hennes yrkesgruppes samfunnsansvar og skulle vært gjort for mange år siden. Vårt Land fremstår like kraftfull i samfunnsdebatten som når et kastret hankatt skal pare seg.

Når en enslig gutt forteller at "jenter står på rad og rekke for å suge eldre gutter" vil jeg personlig ta det med en klype salt. Det er absolutt grunn til å ta seksualiseringen av samfunnet på alvor, og sørge for at våre unge mottar informasjon om at de ikke bør bli med på sex de ikke selv ønsker, men jeg synes Aalborg tar vel hardt i når hun påstår at "vi oppdrar jenter til å suge gutter for å bli akspetert".

Jeg har ikke inntrykk at dette er en dekkende beskrivelse for gjennomsnittlige tenåringsjenter i Norge. Jeg vil heller tro at det dreier seg om et svært lite mindretall. Og når en gutt som er mistenklt for flere voldtekter og tvangssex mot jenter beskriver det som om "jentene står på rad" for å suge guttene, høres det mest av alt ut som en sexfantasi. Kanskje dreide det seg om et veldig lite antall jenter og noen ytterst få jenter.

Jeg kjenner heller ikke igjen beskrivelsen av unge, norske gutter, når Allborg hevder at de er "tøffe, selvhevdende og selvgode". Jeg synes i det hele tatt hele Aalborgs innlegg er preget av overdreven pessimisme og negative holdninger til den oppvoksende slekt.

Jeg synes unge mennesker flest i Norge viser svært gode holdninger og er både hensynsfulle og snille. Det overdrevne fokuset på sex og kropp er ikke deres skyld. Det er mediene som formidler et overfokusert syn på sex og kropp. Det er DE som burde revurdere hva slags holdninger de formidler. Og internett flyter over av porno, som gir gutter flest og jenter  et vrengbilde av hva sex egentlig er for noe.

Mot mediene og nettporoen står de aller fleste foreldre som forsøker så godt de kan å motvirke den uheldige påvirkningen de unge utsettes for. Og de fleste unge lytter heller til sine foreldre. De som er i faresonen, er de sviktede og vanskjøttede unge, som mangler et kjærlig og omsorgsfullt hjem, og som heller søker til gjengmiljøer for å få oppmerksomhet og aksept.

Jeg vil si at vi som samfunn oppdrar ikke jenter til å suge gutter for å få aksept, men usunne og brutale gjengmiljøer misbruker de vanskjøttede og sviktede jentene, og jentene tillater det fordi de ikke har noen andre som bryr seg om dem.

Vi må lære oss å ta mye bedre vare på barn og unge som blir sviktet av sine foreldre! Jeg tviler på at dette er tilfelle.

Det det er snakk om er høyere utdanningsinstitusjoner og voksne folk, ikke ungdom og barneskole-elever. Dette er folk som er myndig.

Den blottingen som forefinnes på internett handler ikke om folk som er utnyttet, men som gjør dette med vilje og overlegg. Kvinner og menn og dette er ikke menn som utnytte kvinner. Problemet er at dette er et tabu-emne som det er viss stigma å berøre.

Ingen våger liksom å tenke at å gi et barn en I-pad er å gi det et pornobland, tastetrykk unna dersom taster de rette tastene, og en mengde blotting uten å ville det.

Tanken er for absurd. Legger vi så til at det nå reklameres med rene sex-koblingstjenester på ordinære nettsider og dere påståtte medlemstall, har vi nå et merkverdig samfunnsfenomen.

Dette er egentlig ikke annet enn det Dagbladet tjente penger på tidligere, flere sider med sex-koblingstjenester men på papirformat. Det er ikke så veldig langt til hallik-betegnelsen.

Forskjellen nå og før er at nå får vi dette inne synsvidde og i våre stuer, uten å ha oppsøkt det. Tidligere, når dette var i papirformat, måtte man kjøpe en avis, et blad og filmene var under en viss sensur. Noen hadde dette under disken, illegalt selvom loven knapt ble håndtert. Nå er disse sosiale perversitetene en del av det vi tvinges til å omgi oss. Media og politikere har problemer med å forstå at internett er et offentlig torv og det sekulære livssynsnøytral statsmakt evner i for liten grad å ivareta våre behov for et sivilisert samfunn for tilhørighet og integrasjon.

Det er pøbelen som herjer, enten de sitter i akademia eller media. Ikke alle er slik, men tilstrekkelig mange til at en ansvarlig omgang mellom kjønnene er fungerer i samfunnet.

Jeg har flere ganger støtt på uttalelser som dette, men jeg er antakelig lite kyndig i å søke på Internett, for jeg kommer aldri over slike steder, der noe sånt vises. Eller tenk deg at noen har sett filmen heldig-grisen Babe. Eller skrive et uskyldig ord som nude i google.

Eller se hva som kommer opp dersom du beytter søkeordet sex. Det noen ganger være greit å søke noe om dette temaet men da bør det være noe seriøst som dukker opp. På noen PCer er det filtre som er aktivert slik at en rekke sider ikke kommer opp i søkemotoren.

Disse er delvis kompliserte å forstå og bruke i tillegg til at de fjerner sider som kan være av interesse fordi de har søkeordene benyttet i en annen sammenheng. Men det er ikke Hvermansen som skal holde orden på dette like lite som du har lov til å håndheve lov og rett på din egen eiendom. Hvis noen forsøker å stjele noe i huset ditt har du faktisk ikke lov til å forhindre dem på fysisk vis å gjøre det.

Dette er et myndighetsansvar. Det staten som skal beskytte oss mot at folk misbruker internett som en offentlig arena for blotting og annen sosial pervers aktivitet. Hvis noen vil gjøre det skal det være et krav om det skal være i et privat rom. Er nok ikke sperret på min maskin nei. Men takk for dine linker i alle fall! Jeg har klart meg hittil uten å se innholdet på slike steder, så jeg kommer nok ikke til å søke der, for tenk om jeg skulle bli så opphengt i porno at jeg ikke klarer å la være å søke.

Dette bør du orientere litt på. Har du barn eller barnebarn? Da har du plikt som voksen å orientere det på hva du presenterer disse for dersom du gir dem en PC eller I-pad. Det er din og alle voksne plikt å vite hva ens barn og unge eksponeres for.

Hvorfor abdiserer Aalborg og øvrig media når det gjelder sedelighet på nett? Det er jo helt åpenbart at dette er en samfunnsutfordring. Vi er tre voksne som bor i mitt hus, så jeg har ikke engang tenkt tanken at jeg skal foreta meg noe der. De andre to bor i underetasjen, så jeg vet ikke hva de søker på og har ikke tenkt å spørre heller.

Dagens leder Kirke og kristenliv Religioner og livssyn Fra oppvekst til alderdom Helse, liv og død Innvandring og integrering Politikk og samfunn Klima, miljø og bistand Utenriks Kultur, idrett og media Respons på verdidebatt. Redaktør politikk og verden Berit Aalborg Sex-rebusen Vi har oppdratt døtre som aksepterer å suge eldre gutter for å bli godtatt.

Sexleketøy blir ikke sinte­. Døtrene­ våre er ikke sexleke-tøy. Logg inn og kommentér eller registrer deg. Bli med i debatten! Mons Henrik Slagsvold innlegg   kommentarer. Gå til den siterte teksten. Dette for å skrape litt i overflaten. Njål Kristiansen innlegg   kommentarer. Thor Helge Ligård 12 innlegg  69 kommentarer. Ganske skremmende lesning - rystende er kanskje et bedre ord.

...

De er også mer kritiske. Porno sammen - Gutter ser ut til å møte pornografien i en eller annen form for fellesskap, fortsetter Aagre. Egne erfaringer - En annen forskjell er at guttene mye mer tydelig relaterer egne erfaringer til pornografien, selv om det ikke alltid er enkelt å skille fantasier fra egne erfaringer i denne sammenhengen, sier Aagre. Mye vi ikke vet Forskningsmaterialet denne forskningen bygger på, er tekster om egne oppfatninger av og assosiasjoner til pornografi, laget av åringer på en ungdomsskole har, samt dybdeintervjuer med og åringer på en videregående skole.

Feltet er spennende, og de to forskerne mener det ligger spørsmål her som fortjener oppmerksomhet i nye undersøkelser, for eksempel som de følgende: Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn.

Vis regler Regler for leserkommentarer på forskning. Våre samarbeidspartnere Akershus universitetssykehus HF. De nasjonale forskningsetiske komiteene. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. GenØk — Senter for biosikkerhet. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Nasjonalt senter for e-helseforskning. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU.

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. NILU - Norsk institutt for luftforskning. NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE.

Norsk institutt for naturforskning NINA. Norsk institutt for vannforskning NIVA. Ruralis — Institutt for rural- og regionalforskning. Senter for internasjonalisering av utdanning. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. UiT Norges arktiske universitet. Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Ungdommene ødelegger livene sine; fremtiden, jobben, studier, familien og helsen til slutt.

Tilliten til andre mennesker svekkes, nærheten forsvinner og ensomheten kommer snikende. Løp til fastlegen så fort som svint. Det står om livet for de det gjelder.

Bruk tid, følelser skal bearbeides, skader skal behandles og posttrauatisk stresssyndrom kan være rett rundt hjørnet. Vi har mange barn og unge i Norge, men ingen å miste. Det vi leser om i media om disse sakene er åpenbart ønsket og villet av en rekke samfunnsborgere. Fenomenet har en forhistorie i forvaltning av sexualetikk. Fenomenet er en følge av en sexualetikk de er opplært i. Ingen kan klandre disse ungdommene for hva de gjøre. Promiskuiteten har sine sterke forbilder i homotoget med fremtredende borgere i spissen, eksempelvis Rosemarie Køhn som deltager.

Men hva skal de samfunnsborgere som ser på dette som sosiale perversiteter og dysfunksjonalitet gjøre? Statsmakten gjennom rektor og skolestyre ser ut til å være likegyldig til selve fenomenet.

De hverken vil eller kan gripe inn i dette. Samtidig tvinges mennesker som tar sitt samfunnsetiske ansvar på alvor til å være sammen med de som utøver disse perversone. Dette er ikke liten belastning med tanke på hva student-tid og studentenes sosiale behov. Man tvinges til et utenforskap. Det er ikke alltid like lett å ivareta egen integritet når domineren personer med lavt kulturelt nivå tar styringen. Man risikerer mer enn å gå alene for ikke mange våger i an alder av år å ta opp kampen som fersking på slike steder.

Men den livssynsnøytrale stat er tvunget til å abdisere for å ivareta ansvarlige menneskers behov. Desverre hverken tør og sannsynligvis heller ikke vil Aalborg gå inn en reell kamp på vegne av de som opplever ubehaget ved å måtte gå i slike studenmiljøer. Hun uttrykker noe foreldregenerasjon og kjønnsroller. Dette har ikke noe med kjønnsroller å gjøre. Dette har noe men pervert syn påsexualitet og følgelig menneskelivet å gjøre.

Det er synd hun ikke adresserer den berettigede anklagen bedre på de samfunnsansvarlige for en slik utvikling. De er ikke vanskelig å finne og de er få blandt de om anklages for å være opptatt av sex, dvs.

Men jeg har ingen forventninger om av Vårt Land våger å gå en slik samfunnsutvikling etter i sømmene og stille de ideologisk ansvarlige til veggs. Hvorfor skal man ordlegge seg pent og pyntelig mot en jorunalist som Aalborg?

Fordi det er ikke min eller andres sak å gripe fatt i slike samfunnsperversiteter. Det er Aalborgs og hennes yrkesgruppes samfunnsansvar og skulle vært gjort for mange år siden. Vårt Land fremstår like kraftfull i samfunnsdebatten som når et kastret hankatt skal pare seg.

Når en enslig gutt forteller at "jenter står på rad og rekke for å suge eldre gutter" vil jeg personlig ta det med en klype salt. Det er absolutt grunn til å ta seksualiseringen av samfunnet på alvor, og sørge for at våre unge mottar informasjon om at de ikke bør bli med på sex de ikke selv ønsker, men jeg synes Aalborg tar vel hardt i når hun påstår at "vi oppdrar jenter til å suge gutter for å bli akspetert".

Jeg har ikke inntrykk at dette er en dekkende beskrivelse for gjennomsnittlige tenåringsjenter i Norge. Jeg vil heller tro at det dreier seg om et svært lite mindretall. Og når en gutt som er mistenklt for flere voldtekter og tvangssex mot jenter beskriver det som om "jentene står på rad" for å suge guttene, høres det mest av alt ut som en sexfantasi.

Kanskje dreide det seg om et veldig lite antall jenter og noen ytterst få jenter. Jeg kjenner heller ikke igjen beskrivelsen av unge, norske gutter, når Allborg hevder at de er "tøffe, selvhevdende og selvgode". Jeg synes i det hele tatt hele Aalborgs innlegg er preget av overdreven pessimisme og negative holdninger til den oppvoksende slekt. Jeg synes unge mennesker flest i Norge viser svært gode holdninger og er både hensynsfulle og snille. Det overdrevne fokuset på sex og kropp er ikke deres skyld.

Det er mediene som formidler et overfokusert syn på sex og kropp. Det er DE som burde revurdere hva slags holdninger de formidler. Og internett flyter over av porno, som gir gutter flest og jenter  et vrengbilde av hva sex egentlig er for noe.

Mot mediene og nettporoen står de aller fleste foreldre som forsøker så godt de kan å motvirke den uheldige påvirkningen de unge utsettes for. Og de fleste unge lytter heller til sine foreldre. De som er i faresonen, er de sviktede og vanskjøttede unge, som mangler et kjærlig og omsorgsfullt hjem, og som heller søker til gjengmiljøer for å få oppmerksomhet og aksept. Jeg vil si at vi som samfunn oppdrar ikke jenter til å suge gutter for å få aksept, men usunne og brutale gjengmiljøer misbruker de vanskjøttede og sviktede jentene, og jentene tillater det fordi de ikke har noen andre som bryr seg om dem.

Vi må lære oss å ta mye bedre vare på barn og unge som blir sviktet av sine foreldre! Jeg tviler på at dette er tilfelle. Det det er snakk om er høyere utdanningsinstitusjoner og voksne folk, ikke ungdom og barneskole-elever. Dette er folk som er myndig. Den blottingen som forefinnes på internett handler ikke om folk som er utnyttet, men som gjør dette med vilje og overlegg.

Kvinner og menn og dette er ikke menn som utnytte kvinner. Problemet er at dette er et tabu-emne som det er viss stigma å berøre. Ingen våger liksom å tenke at å gi et barn en I-pad er å gi det et pornobland, tastetrykk unna dersom taster de rette tastene, og en mengde blotting uten å ville det. Tanken er for absurd.

Legger vi så til at det nå reklameres med rene sex-koblingstjenester på ordinære nettsider og dere påståtte medlemstall, har vi nå et merkverdig samfunnsfenomen. Dette er egentlig ikke annet enn det Dagbladet tjente penger på tidligere, flere sider med sex-koblingstjenester men på papirformat. Det er ikke så veldig langt til hallik-betegnelsen. Forskjellen nå og før er at nå får vi dette inne synsvidde og i våre stuer, uten å ha oppsøkt det.

Tidligere, når dette var i papirformat, måtte man kjøpe en avis, et blad og filmene var under en viss sensur. Noen hadde dette under disken, illegalt selvom loven knapt ble håndtert. Nå er disse sosiale perversitetene en del av det vi tvinges til å omgi oss. Media og politikere har problemer med å forstå at internett er et offentlig torv og det sekulære livssynsnøytral statsmakt evner i for liten grad å ivareta våre behov for et sivilisert samfunn for tilhørighet og integrasjon.

Det er pøbelen som herjer, enten de sitter i akademia eller media. Ikke alle er slik, men tilstrekkelig mange til at en ansvarlig omgang mellom kjønnene er fungerer i samfunnet. Jeg har flere ganger støtt på uttalelser som dette, men jeg er antakelig lite kyndig i å søke på Internett, for jeg kommer aldri over slike steder, der noe sånt vises. Eller tenk deg at noen har sett filmen heldig-grisen Babe. Eller skrive et uskyldig ord som nude i google. Eller se hva som kommer opp dersom du beytter søkeordet sex.

Det noen ganger være greit å søke noe om dette temaet men da bør det være noe seriøst som dukker opp. På noen PCer er det filtre som er aktivert slik at en rekke sider ikke kommer opp i søkemotoren. Disse er delvis kompliserte å forstå og bruke i tillegg til at de fjerner sider som kan være av interesse fordi de har søkeordene benyttet i en annen sammenheng.

Men det er ikke Hvermansen som skal holde orden på dette like lite som du har lov til å håndheve lov og rett på din egen eiendom. Hvis noen forsøker å stjele noe i huset ditt har du faktisk ikke lov til å forhindre dem på fysisk vis å gjøre det. Dette er et myndighetsansvar. Det staten som skal beskytte oss mot at folk misbruker internett som en offentlig arena for blotting og annen sosial pervers aktivitet. Hvis noen vil gjøre det skal det være et krav om det skal være i et privat rom. Er nok ikke sperret på min maskin nei.

Men takk for dine linker i alle fall! Jeg har klart meg hittil uten å se innholdet på slike steder, så jeg kommer nok ikke til å søke der, for tenk om jeg skulle bli så opphengt i porno at jeg ikke klarer å la være å søke. Dette bør du orientere litt på. Har du barn eller barnebarn? Da har du plikt som voksen å orientere det på hva du presenterer disse for dersom du gir dem en PC eller I-pad.

Det er din og alle voksne plikt å vite hva ens barn og unge eksponeres for. Hvorfor abdiserer Aalborg og øvrig media når det gjelder sedelighet på nett? Det er jo helt åpenbart at dette er en samfunnsutfordring. Vi er tre voksne som bor i mitt hus, så jeg har ikke engang tenkt tanken at jeg skal foreta meg noe der. De andre to bor i underetasjen, så jeg vet ikke hva de søker på og har ikke tenkt å spørre heller. Dagens leder Kirke og kristenliv Religioner og livssyn Fra oppvekst til alderdom Helse, liv og død Innvandring og integrering Politikk og samfunn Klima, miljø og bistand Utenriks Kultur, idrett og media Respons på verdidebatt.

Redaktør politikk og verden Berit Aalborg Sex-rebusen Vi har oppdratt døtre som aksepterer å suge eldre gutter for å bli godtatt. Sexleketøy blir ikke sinte­. Døtrene­ våre er ikke sexleke-tøy. Logg inn og kommentér eller registrer deg. Bli med i debatten! Mons Henrik Slagsvold innlegg   kommentarer.

Gå til den siterte teksten. Dette for å skrape litt i overflaten. Njål Kristiansen innlegg   kommentarer. Thor Helge Ligård 12 innlegg  69 kommentarer. Ganske skremmende lesning - rystende er kanskje et bedre ord. Nå begynner vi å se konturene av at Grunnloven - de ti bud - er borte i samfunnet.

J Magnussen innlegg   kommentarer. Bjørn David Bratlie 15 innlegg   kommentarer. De er over den sexuelle lavalder. Det er frivillig sex mellom 2 som er likevedige i alder og modenhet. Det inngår i de sekulære kulturutrykksformer i media. Imens bør gode samfunnsborgere etablere parallellsamfunn. Sverre Avnskog innlegg   kommentarer.

Marianne Solli 16 innlegg   kommentarer. Tast inn dette som vil være det nærmeste for et barn å taste inn på adresselinjen: Ha en fin dag! Jeg har klart meg hittil uten å se innholdet på slike steder, så jeg kommer nok ikke til å søke der,. Siste innlegg Ernas Trump-problem av. Lille, snille KrF av.

Jordan Peterson vs Michael Dyson - Munk debates av. Medisin mot skam av. Gjør dette til minne om meg av.

KÅTE VOKSNE DAMER GIRLS

Sex norske jenter porno jenter

Free camcam spennende sex

jan I stedet var hun i bilen til mann (64) og hadde sex med ham. Etter at faren anmeldte forholdet, fant politiet ut at mannen hadde utsatt flere jenter for det samme. I tillegg ble han dømt for besittelse av barneporno og for å ha forledet barn under 16 år til å utvise Det finnes mange norske nettsamfunn. sep Er aktuell med «En sånn jente», en dokumentar om voldtekt. på porno og sex, når norske ungdommer er på Europa-toppen i pornotitting. Straffeloven § gjelder der noen har sex med et barn under 14 år, Jeg er en mann på 22år jeg hadde hatt seks med 2 jenter på 15 og den som var